I
Type 2: Cartoucheklok .


Type 1: Mayetklok

De toepassing in ornamenten van florale motieven, vaak in combinatie met dieren, was in de Middeleeuwen algemeen. Ze zijn terug te vinden op meubelen, lambrizeringen, sculpturen en weefsels. Voorbeeldmateriaal was in ruime mate voorhanden.
De achtergrond als smid en/of slotenmaker van Mayet en zijn tijdgenoten heeft wellicht ook een rol gespeeld. Gestileerde, puntige ranken en bloemen werden immers veel toegepast in ornamentele hekwerken, kerkramen of beslagen deuren. Stijl en iconografie van de Mayetklok zijn dus lokaal dan wel regionaal.Exterieur van een Mayetklok
exterieur Mayet