VIII
Type 9: Restauratie


Type 8: Napoleon I

Met Napoleon Bonaparte (1799/1804-1814/15) was het gedaan met de nationale Gallische haan als kroonelement. De adelaar nam zijn plaats in (Bollen afb. 46, 47; Schmitt Tafel 10, 11, 12; Abb. 47, 48, 49; Bergmann Abb. 36, 150). Het iconografische arrangement van het fronton maakte met de komst van de adelaar een gigantische ommezwaai. Immers voorheen had de haan de staat gesymboliseerd en het medaillon met de drie lelies het koningshuis. Ook gedurende de interimperioden van de revolutie en het directoire was deze indeling in principe intact gelaten, de staat bovenin, de politiek eronder. Met de adelaar bovenin en het portret van keizer Napoleon, dan wel van hem samen met de keizerin daaronder, of een N, verdween deze dualistische opzet. De adelaar vertegenwoordigt niet de staat maar Bonaparte zelf, die niet alleen de politiek bepaalt maar ook wetgeving en bestuur dicteert. Het zijn puur monistische frontons.