XII
Stijl en iconografie van de comtoise: bibliografie


Type 12: Derde Republiek

Derde Republiek (1871-1940)

bloemslinger (1870-1900)

Dit is één van de bekendste typen van de bloemslinger, gerbe de blé (korenschoof).
De kleuren roze, groen en blauw zijn authentiek. De bloemslinger is de laatste representant van de iconogafie der comtoise, die nu decoratie pur sang is geworden.
De iconografische zeggingskracht in verhalende, getuigende of iconiserende zin is verdwenen. We zien korenschoven, druiventrossen, druivenbladeren, druivenranken, bloemen, rocaille- en voluutvormen.
Er is geen voorstelling meer, in elk geval niet met iconografische inhoud.

Het aantal decoratieve voorstellingen op bloemslingers is talrijk (68). De naam bloemslinger is overigens enigszins misleidend. Het gaat in de decoratie niet uitsluitend om versiering met bloemen. Er zijn ook figuratieve beeldelementen toegepast:


renaissancistisch palmetblad
acanthusblad
rank
rozet
zuil
schelpmotief
empire vazen
zuilen
klauwen adelaar
draperieën
voluten
lauwertakken
verhalend als op de late vouwslinger
harpslinger
op de lunet van de slingerDerde Republiek

Bloemslinger
bloemslinger